• <center id="wkcok"></center>
 • 裘家洲生态保护工程洪水影响物理模型试验研究项目招标公告

  来源:江西省建洪招标有限公司   发布时间:2022-10-11  人气指数:1707

  1.招标条件

  本招标项目裘家洲生态保护工程洪水影响物理模型试验研究项目,项目已具备招标条件,现对该项目进行国内公开招标。

  2.项目概况与招标范围

  2.1 技术服务地点:江西省南昌市赣江江心洲。

  2.2招标金额:120万元。

  2.3技术服务期限:合同签订后,60天内提供河床演变分析和物理模型试验最终成果报告。

  2.4标段划分:共划分为1个标段。

  2.5招标范围:收集裘家洲生态保护工程所在河段历史和近期的河床地形资料,分析工程河段河床演变规律;建立河工物理模型,通过试验研究分析评价工程对研究河段洪水位、水流流场、东西河分流比等的影响。

  2.6技术服务的方式:按甲方要求提供服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  2.7技术服务成果交付的内容、份数和时间:满足甲方要求。

  2.8质量要求:本次招标项目的最终成果必须按有关规程要求编写,符合国家有关规程和规范要求。

  3.投标人资格要求

  3.1本次招标要求投标人须同时具备以下资格条件:

  (1)投标单位法定代表人直接参加招投标活动的,应当出具其法定代表人证明;投标单位法定代表人不直接参加招投标活动的,应委托其他人担任投标单位的授权委托人,并出具授权委托书及受委托人的居民身份证。否则,按自动弃权处理;

  (2)具有独立法人资格(提供营业执照复印件),同时具有水文、水资源调查评价甲级资质(提供资质证书复印件);

  (3)具备良好的商业信誉,未处于中铁水利水电规划设计集团有限公司限制报价的专业范围及期限内(提供承诺书,格式自拟);

  3.2 本次招标不接受联合体投标。

  4. 资格审查办法

  本次招标采用资格后审合格制,具体详见招标文件评标办法内容。

  5. 招标文件的获取

  请于2022年10月11日起至2022年10月31日止,在江西省建洪水利咨询有限公司网下载招标文件。

  6. 投标文件的递交

  6.1 投标文件递交的截止时间为202211109:30时,地点为江西省建洪水利咨询有限公司(江西省南昌市北京东路1038号,设计2号楼301室)

  6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

  6.3投标人法定代表人或其授权委托人须在投标截止时间前到达开标地点签到并出具有效身份证明材料原件供现场查验。

  7. 有关说明

  7.1有关本次招标的解答、澄清和修改等补充材料,将在江西省建洪水利咨询有限公司网上公布(网址:www.welovethemovies.com)。

  8、发布公告的媒介     

  本次公告在中国招标投标公共服务平台、中铁水利水电规划设计集团有限公司网和江西省建洪水利咨询有限公司网发布。

  9.联系方式

  招   标   人:中铁水利水电规划设计集团有限公司

  地        址:江西省南昌市北京东路1038号                 

  联    系   人: 黄先生                   

  电          话:0791-87357465

  招标代理机构:江西省建洪水利咨询有限公司

  地        址:南昌市北京东路1038号

  联   系  人: 陈刚

  联 系 电 话:0791-87357106

  2022年10月11日

  附件:裘家洲生态保护工程洪水影响物理模型试验研究项目招标文件

  大小彩票